Kloakarbejde


Alt kloakarbejde er autoriseret arbejde. Det siger loven - uanset om det drejer sig om nye installationer eller reparation af eksisterende kloakker. Eneste undtagelse er etablering af faskiner, fra tagnedløb, men ikke fra vej og p-pladsbrønde, da det kan være forurenetvand. Ved at benytte autoriserede kloakmestre sikres et helt og velfungerende kloaknet, hvilket er altafgørende for et lands hygiejne og sundhed. Forbrugerne vil jævnligt støde på firmaer, der tilbyder at udføre kloakarbejde uden at være i besiddelse af den lovpligtige autorisation.

Danske Kloakmestre og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S opfordrer derfor forbrugerne til - inden man indgår aftale om udførelse af kloakarbejde - at bede virksomheden om dokumentation for, at den er autoriseret og arbejder efter det lovpligtige kvalitetsstyringssystem.

Det er bygherrens/husejerens ansvar, at loven bliver overholdt. Ved at benytte en autoriseret kloakmester påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt, at installationen er i forsvarlig stand og at de nødvendige tilladelser er på plads.

Vi er medlem af Danske Kloakmester

Kvalitetskontrol
For at sikre en høj kvalitet er det et lovmæssigt krav, at alle kloakmestervirksomheder skal anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem eller være tilmeldt en særlig tilsynsordning.

Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kloakarbejde anmeldes og færdigmeldes til kommunen, samt at kloakmesteren udfærdiger rettede tegninger, der viser det udførte kloakarbejde. Disse tegninger sendes til kommunen og udleveres til kunden. Kloakmesteren skal dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde via blanketter, tegninger og lignende, hvor virksomheden oplyser, hvorledes arbejdet er udført for at overholde bygge- og miljølovgivning. Dokumentationen skal gemmes i mindst fem år. Under denne ordning får virksomheden minimum hver andet år et kontrolbesøg, hvor hele papirgangen i kvalitetsstyrings-systemet gennemgås.

Uforpligtende tilbud?


Indtast dit nummer, og vi ringer dig op for et uforpligtende tilbud!


Kontaktoplysninger:

Billig-Kloakmester

+45 30556556